ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Νάξος 26/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ.Πρωτ.: οικ. 1266
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                            Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης           Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 22η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 30/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού της δεύτερης φάσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Γιάγκος Γρατσίας» του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.