ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νάξος 03/10/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   Αρ.Πρωτ.: οικ. 1398
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                        Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης       Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 24η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 05/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.

Η συζήτηση και η λήψη της απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι αφορά στην εξειδίκευση πιστώσεων για το Νάξαθλον 2018 που πρόκειται να γίνει στις 13 & 14 Οκτωβρίου καθώς και για τη προμήθεια αθλητικού υλικού για το γήπεδο «Γιάγκος Γρατσίας» απαραίτητου για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αγώνων του τοπικού πρωταθλήματος.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.