ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νάξος 7/12/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   Αρ.Πρωτ.: οικ. 1408
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                       Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης      Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 25η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 11/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ισολογισμού του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2016.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.