ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νάξος 7/12/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Αρ.Πρωτ.: οικ. 1409
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                   Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                   Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 26η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 11/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών από λογιστή.
2. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τον έλεγχο της απογραφής του Νομικού Προσώπου έτους 2016, από ορκωτό λογιστή.
3. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
4. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου του θεατρικού μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλλης.
5. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ έτους 2018.
6. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την πραγματοποίηση θεατρικών παιδικών παραστάσεων στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
9. Παραχώρηση χρήσης του ανοικτού και κλειστού Δημοτικού αθλητικού κέντρου Νάξου.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.