ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος 10/01/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: οικ. 9
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 3η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α αύριο 11/01/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ανατροπής-ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016 «Η απόφαση ανάκλησης της δέσμευσης, εφόσον φέρει ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, δύναται να προηγείται της σχετικής εγκριτικής απόφασης η οποία εκδίδεται εντός του α’ δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους».

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.