ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος 22/03/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ.Πρωτ.: οικ. 271
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                 Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                 Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 27/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση της υπ’αρ.1/2019 απόφασης του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. η οποία αφορά στην «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019» .
2. Διαγραφή νηπίων στον 2ο Παιδικό Σταθμό.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.