ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  1104-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 5310  –

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.


KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                            Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα
(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 15/04/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
για το έτος 2016 .

2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια)», στην Ελευθερία Γρατσία του Γεωργίου, που θα λειτουργήσει
στην Τ.Κ. Απεράθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

3. Αίτηση Χριστίνας Φαλιέρου του Σπυρίδωνα για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής)
για το έτος 2016 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην Τ.Κ. Χαλκείου και β) Παράταση
ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

4. Έγκριση κοπής και απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων στην Τ.Κ. Δαμαριώνα και στην Τ.Κ Γαλανάδου.

5. Έγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»
στον οικισμό Λυώνα της Τ.Κ. Κορώνου του Παπακωνσταντή Ιωάννη του Γεωργίου.

6.        Έγκριση σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στην Πλατεία
Μανδηλαρά και στο Άλσος της Έλλης της Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

7.Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                           Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.        Σέργης Νικόλαος

2.        Παντελιάς Ευάγγελος

3.        Σιδερής Νικόλαος

4.        Τσολάκης Ιωάννης

5.        Χουζούρης Νικόλαος

6.        Βασαλάκης Αντώνιος

Comments are closed.