ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος 26/3/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Αρ.Πρωτ.: οικ. 204
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                              Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης             Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 7η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 30/3/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση προϋπολογισμού του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.