ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νάξος 29/03/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αρ.Πρωτ.: οικ. 227
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                   Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                  Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 8η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α αύριο 30/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06).
2. Έγκριση ή μη παραχώρηση χρήσης του κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης του Αθλητικού Συλλόγου Αθλοπαιδεία Νάξου.
3. Έγκριση ή μη παραχώρηση χρήσης του ανοιχτού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου στον Πανναξιακό Α.Ο.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι αφορά ζημιά που προκλήθηκε στη στέγη του κλειστού Δ.Α.Κ. Νάξου από ακραία καιρικά φαινόμενα και σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06) ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει ισχύει, μέχρι να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους.
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του δεύτερου και τρίτου θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι αφορούν σε παραχωρήσεις στις 31/3 και 01/04.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.