ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος 30/3/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ.Πρωτ.: οικ. 235
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                  Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                 Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 9η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 03/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διαγραφή οφειλής τροφείων.
2. Έγκριση ή μη εγγραφής νηπίων στον 1ο και 2ο Παιδικό Σταθμό και μεταφορά νηπίου από τον 1ο στον 2ο Παιδικό Σταθμό.
3. Έγκριση ή μη επιβολής τιμωρίας για την καταστροφή πόρτας στον εσωτερικό χώρο του κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.