ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νάξος 08/06/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Αρ.Πρωτ.: οικ. 491
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                         Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης         Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 14/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ή μη απολογισμού του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οικον. έτους 2017.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.