ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24/06/2022
Αρ.πρωτ.1295
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη του Δ.Σ.
Πληροφορίες: Βενιέρης Αντώνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
Ταχ. Διευθ.: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.84300 Ως πίναξ αποδεκτών
Τηλέφωνο: 22850 29050
E-mail: venieris@portofnaxos.com
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Επανεξέταση αιτήματος παραχώρησης παραλιακού χώρου κου Mαύρου Γεωργίου για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Κουφονησίων μετα από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου&Μικρών Κυκλάδων .
2) Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για εκτέλεση έργου «Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Απόλλωνα Νάξου»
3) Αιτήματα παραχώρησης παραλιακών χώρων στους χώρους ευθύνης ΔΛΤΝάξου.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.