ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος, 17/06/2022Αρ.πρωτ.1245
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ Τακτικά μέλη του Δ.Σ.
Πληροφορίες: Βενιέρης Αντώνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
Ταχ. Διευθ.: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.84300 Ως πίναξ αποδεκτών
Τηλέφωνο: 22850 29050
E-mail: venieris@portofnaxos.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Αίτημα παραχώρησης παραλιακού χώρου κου Mαύρου Γεωργίου για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Κουφονησίων
2) Αιτήματα προσωρινής παραχώρησης παραλιακού χώρου χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου στη Νήσο Νάξο

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.