Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 14η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 23/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :
Εισήγηση έγκρισης υλοτομίας ευκαλύπτου στη θέση ¨Παλιάμπελο¨ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αρσενίου.
ΘΕΜΑ 2ο :
Εισήγηση έγκρισης υλοτομίας αροκάριας στην πλατεία Πρωτοδικείου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
ΘΕΜΑ 3ο :
Αίτηση Γαβαλά Νικολάου του Μιχαήλ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Αναψυχής» στην Τ.Κ. Χαλκείου.

Σχόλια are closed.