ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΠΡΟΣ:
1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 10η έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 23/8/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση για τον καθορισμό δύο (2) επιπλέον τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού της περιοχής « Πλάκα» της Τ.Κ. Βίβλου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), έναντι ανταλλάγματος και κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης.
     Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, καθόσον οδεύουμε προς το τέλος της  τουριστικής περιόδου και πρέπει να επισπευτεί η διαδικασία εκμίσθωσης των εν θέματι κοινοχρήστων χώρων.

ΘΕΜΑ 2ο
Αίτηση Φαλιέρου Χριστίνας του Σπυρίδωνος για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Καφετέρια» στην Τ.Κ. Χαλκείου.
    Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, προκειμένου να τηρηθεί η  προθεσμία για τη λήψη της απόφασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 παρ. 1Α του Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.