ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 13-06-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ: -71-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (6η/2024)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Εξέταση αιτήματος απομάκρυνσης Πίνακα Ανακοινώσεων.
3. Καθορισμός περιοχής Πλ. Φουφόπουλου ως ήπιας κυκλοφορίας.

Ενημέρωση – Τρέχοντα.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Μαυρογιάννης Ευθύμιος

 

Σχόλια are closed.