ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Nάξος, 06-11-2013                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αριθ.Πρωτ.:  139
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ (20η/2013)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                                                            

           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 11 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10.30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  2. Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  3. Τοποθέτηση μονάδας παραγωγής πόσιμου νερού στη θέση πλησίον Δημαρχείου Νάξου.
  4. Γενικό Νοσοκομείο Νάξου.
  5. Επέκταση Νεκροταφείου Αγγιδίων.
  6. Παιδική χαρά Αγγιδίων.
  7. Χώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Αγγιδίων.
  8. Καθαρισμός περιοχής Αγγιδίων.
  9. Τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή «Τίμιος Σταυρός». 

Τρέχοντα θέματα

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου         
 ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ                 

Σχόλια are closed.