ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νάξος, 09-10-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αριθ. Πρωτ: 234

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (11η/2017)

 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου   της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 13 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Γνωμοδότηση Δημοτικών Οργάνων για ΜΠΕ Τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 95 Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 218,50 MW & των συνοδών έργων».

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

 

 

 

 

Γιαννάκης Γεώργιος

 

Σχόλια are closed.