ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Δαμαριώνας, 12-01-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                      Αριθ. Πρωτ: -1 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ (1η/2024)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας στις 17 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καταγραφή και ιεράρχηση αναγκών Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα, έτους 2024.

Ενημέρωση – Τρέχοντα.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα

Βάβουλα Αγγελική

 

Σχόλια are closed.