ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Nάξος, 19-09-2013                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αριθ.Πρωτ.:  117 ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ (17η/2013)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                                                                          
           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 23 Σεπτεμβρίου  2013, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10.30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Τρέχοντα θέματα
     
                  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

                                          ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ                 

Σχόλια are closed.