ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος,  23-09-2013
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 165
Τηλ:2285360155

Προς;
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής            Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην δέκατη έκτη τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Αποδοχή ποσού 150.000,00 ευρώ που θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
2.     Απόφαση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους  Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2013 και δόσης ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών παρελθουσών ετών.
3.     Απόφαση καταβολής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Δ΄ Διμήνου 2013.
4.     Λήψη απόφασης για ανανέωση των συμβάσεων των υπαλλήλων του προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
5.     Λήψη απόφασης για ανανέωση των συμβάσεων των υπαλλήλων του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»
6.     Λήψη απόφασης για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.
7.     Τρέχοντα θέματα
 
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.