ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος, 25/07/2013     
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου                           Αρ. Πρωτ.: 422
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  την 29η   ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30μ.μ.
για τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα  ημερησίας διατάξεως:
1.     Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Νηπίων βάσει προδιαγραφών   Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Παιδικών Σταθμών .
2.     Προβολή και δημοσιότητα εκδηλώσεων ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ
(δημοσιεύσεις, εκτυπώσεις εντύπων, προγραμμάτων ,αφισών κλπ. )και   ψήφιση  διάθεσης    πίστωσης.
3.     Τρέχοντα θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ι. Ναυπλιώτης-Σαραντηνός

Σχόλια are closed.