ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (12η/2013)
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 30 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 

  1. Κατάληψη πεζοδρομίων-κοινόχρηστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα και οχήματα.
  2. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου               
 Μαυρογιάννης  Ευθύμιος               

Σχόλια are closed.