ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ Σχοινούσα 15/03/2024
Αρ. Πρωτ. : 10
Προς :
Τον Αντιδήμαρχο Δ.Κ. Σχοινούσας
Τους Κ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Σχοινούσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (3η/2024)

Παρακαλώ όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Δ.Κ. Σχοινούσας την 21η
του μηνός Μαρτίου έτους 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ρύθμιση Κυκλοφορίας εντός οικισμού χώρας Παναγιάς,
2. Τοποθέτηση Αστυνομικού στη Σχοινούσα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ. Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

Ακαθή Νομικού

 

Σχόλια are closed.