ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Nάξος, 04-09-2013                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                Αρ. Πρωτ: 111                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (16η/2013)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της

Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                                                                       

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 09 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Χώρος για τη στέγαση γραφείου εξυπηρέτησης ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ στη Νάξο.
Αξιοποίηση του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγγιδίων Νάξου. 
Τρέχοντα θέματα

                    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου               
    
                                                 Μαυρογιάννης  Ευθύμιος               

Σχόλια are closed.