ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Nάξος, 25-01-2016                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                  Αριθ. Πρωτ: 15                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (1η/2016)
  
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                                                                           
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 29 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης  προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης-ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  3. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου.       

Τρέχοντα θέματα
                                              

                    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου               
        
                                                Μαυρογιάννης  Ευθύμιος               

Σχόλια are closed.