ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 09-02-2016                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αριθ. Πρωτ: 29
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (2η/2016)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 15 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης  προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης-ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  3. Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης οδού προς δημοτικό πάρκινγκ στη Δ.Κ. Νάξου.
  4. Κατασκευή Στεγάστρου στο Λιμάνι Νάξου.

Τρέχοντα θέματα

                    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου               

                                                 Μαυρογιάννης  Ευθύμιος               

Σχόλια are closed.