ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος,  16-12-2013
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 247
Τηλ:2285360155
Προς;

τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής    Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην εικοστή τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:30  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Απόφαση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τη μισθολογική περίοδο  Νοεμβρίου 2013 και δόσης ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών παρελθουσών ετών.
2.     Απόφαση καταβολής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Νοεμβρίου 2013.
3.     Λήψη απόφασης για ανανέωση των συμβάσεων των υπαλλήλων του προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
4.     Λήψη απόφασης για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής προμηθευτών.
5.     Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ και Γραφείου Επιχείρησης.
6.     Λήψη απόφασης για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης ΚΑΠΗ, έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας αναθέσεις.
7.     Λήψη απόφασης για διοργάνωση Πρωτοχροωιάτικης εκδήλωσης ΚΑΠΗ, έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας αναθέσεις.
8.     Λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής  επιστολής συμμετοχής για την   υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
9.     Λήψη απόφασης για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης ΚΔΑΠ, έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας αναθέσεις.
10.   Λήψη απόφασης έγκρισης απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 2002
11.   Λήψη απόφασης για την ασφάλιση του αυτοκινήτου ΚΗΙ 2002
12.   Λήψη απόφασης για τη μελέτη πυρασφάλειας στον Πολυχώρο Δαμαριώνα
13.   Καταβολή μισθωμάτων ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ

Τρέχοντα θέματα
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.