ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (3η/2016)
 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
  Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                                                                           
           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 25 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης  προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης-ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  3. Γνωμοδότηση για αιολικό πάρκο στη Νάξο.

Τρέχοντα θέματα
                                                
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου                     
   Μαυρογιάννης  Ευθύμιος               

Σχόλια are closed.