ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (15η/2014)
   
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
 Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                                                                       
    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 20 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση προγράμματος δρομολογίων υπεραστικού ΚΤΕΛ Νάξου από 15/09/2014 έως 14/09/2015.
Έγκριση προδιαγραφών κατασκευής περιπτέρων (κουβούκλια).
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου (το σχέδιο του κανονισμού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου:e-naxos.eu).
          
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
                            ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ   

Σχόλια are closed.