ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (17η/2014)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της

Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου 
    

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  (Δημαρχείο)         στις 19 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

  1. Έγκριση ή μη φωταγώγησης δασυλλίου προσκείμενου στα 6ο και 7ο Νηπιαγωγείο Νάξου.
  2. Έγκριση ή μη παραχώρησης του άλσους της Έλλης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
  3. Έγκριση ή μη διενέργειας νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων Χώρας Νάξου.
  4. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (παραγωγοί, μικροπωλητές, καντίνες).
  5. Έγκριση ή μη αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα στην περιοχή «Κωστέρας».
  6. Έγκριση ή μη αποκατάστασης προβλημάτων υποδομών στην περιοχή Αγίου Πολυκάρπου.
  7. Έγκριση ή μη εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στη θέση «Ξηρόκαμπος» Νάξου.
  8. Έγκριση ή μη συντήρησης και αποκατάστασης χώρων πρασίνου.

10.  Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τρέχοντα θέματα.
 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

 

 

 

Σχόλια are closed.