ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Nάξος,01-04-2015                  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αριθ.Πρωτ.:31
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
                                                                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (4η/2015)
       
ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου 
  
   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  (Δημαρχείο) στις 06 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
  3. Κοπή επικίνδυνων δέντρων.
  4. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων Παλαιάς Αγοράς.

Τρέχοντα θέματα.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.