ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Nάξος,17-04-2015                  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αριθ.Πρωτ.: 61
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                                  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (5η/2015)
   
ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου 

   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  (Δημαρχείο) στις 22 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
  3. Εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής).
  4. Κοινόχρηστοι χώροι.
  5. Τρέχοντα θέματα.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.