ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (13η/2014)
 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                                                                       
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 10-06-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
Τρέχοντα θέματα.

Σχόλια are closed.