ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (9η/2014)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                                                                     
    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 01 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
2.      Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος.
3.      Εκμίσθωση βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμης γης.
4.      Εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής).
5.      Εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης).
6.      Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
       
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Ευθύμιος Μαυρογιάννης

Σχόλια are closed.