ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 20/10/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22907

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 26 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

2.    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, ειδών κυλικείου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π., έτους 2018.

3.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου φύλαξης αδέσποτων ζώων στη Δ.Ε. Νάξου.

4.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία ’’Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2018’’.

5.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2018.

6.    Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Επισκευή-συντήρηση κοινοτικών κτιρίων ΔΚ Ηρακλειάς.

7.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολείων Δ.Κ. Κουφονησίων.

8.    Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες στο Δημοτικό Γραφείο της Τ.Κ. Γαλήνης.

9.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία: Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.

10. Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή.

11. Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

12. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

13. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 75/2017 απόφασης Ο.Ε.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.