ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΆΞΟΣ 28/11/2017

Αρ. Πρωτ.: 26226

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάθεση σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο της σύνταξης υπομνήματος για την υπεράσπιση του Δήμου κατά της υπ΄αριθμ πρωτ. Α.Δ.Αι 182/13-10-2017 προσφυγής και παράσταση δικηγόρου ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής άρθ. 152 του Ν. 3463/06 » .

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι ο Δήμος Νάξου ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά ότι επίκειται η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 στις 29/11/2017 και επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για το Δήμο καθόσον αφορά την ανάγκη ορθής και εύρυθμης λειτουργίας όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης –αποχέτευσης που η κατάστασή τους θα επιδεινώνεται συνεχώς χωρίς την αναγκαία υλοποίηση δράσεων μετά από Διαγωνισμούς για <Επισκευές –συντηρήσεις –παρακολούθησης καλής λειτουργίας τους > και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας και υψίστης σπουδαιότητάς του και πρέπει να ανατεθεί η υπόθεση σε νομικό γραφείο με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε τέτοια θέματα για τον όλο χειρισμό και μέχρι τελεσιδικίας του , ώστε κατ΄αρχήν να κατατεθούν οι απόψεις του Δήμου , εντός προθεσμιών και να παραστεί ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής άρθ 152 του Ν. 3463/06 για την καλύτερη υπεράσπιση των θέσεων του Δήμου .

 

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

 

 

Σχόλια are closed.