ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (42η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 24η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 3. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή δημοτικών οδών από σκυρόδεμα».  
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της εργασίας «Εργασίες ταφής απορριμμάτων στον Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2014» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης τοποθέτηση νέου Υ/Σ για Φ.Σ. στην περιοχή Αισώπου Λακούδες Φιλωτίου Νάξου.
 6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης τοποθέτησης επιστηλίων και επιτοιχίων Φ.Σ. στην περιοχή Παπαβασιλείου μονόδρομος εισόδου προς πλατεία Πρωτοδικείου στη Χώρα Νάξου.
 7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης τοποθέτησης Φ.Σ. επί νέου στύλου και δεύτερου Φ.Σ. επί του αυτού στύλου στην περιοχή Κατσάγρα Νάξου.
 8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης συμμετοχής για την τοποθέτηση Φ.Σ. επί νέων στυλών Χ.Τ. στη Δ.Κ. Απεράθου, από Πρινιά έως Πέταλο.
 9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης συμμετοχή για την ηλεκτροδότηση δημοτικού ακινήτου στην Κρίνη ύδρευσης Αγιασσού Τ.Κ. Δαμαριώνα.
 10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης συμμετοχή για την τοποθέτηση ενός στύλου Χ.Τ. Φ.Σ. στον Απόλλωνα Παρτσινεβέλου Σ. Τ.Κ. Κορωνίδας.
 11. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης συμμετοχή για την τοποθέτηση ενός Φ.Σ. επιτοίχιου στην περιοχή του αρτοποιείου Βασαλάκη στο δρόμο Χώρας – Αγγιδίων.
 12. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης συμμετοχής για μετατόπιση στύλων και Χ.Τ. λόφω διαμόρφωσης χώρου Παιδικής Χαράς στην περιοχή Αγ. Μηνά Χώρας Νάξου.
 13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης συμμετοχή για τοποθέτηση ενός επιτοίχιου Φ.Σ. στην οικία Σορώκου Κωνσταντίνου περιοχή Ξενοπούλα Παλιά Χώρα Νάξου.
 14. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης συμμετοχή για την επέκταση δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση Φ.Σ. στην περιοχή Κινιδάρου (Δημοτικό Σχολείο).
 15. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης συμμετοχή για τοποθέτηση Φ.Σ. επί 8 νέων Σ.Τ./Χ.Τ. από μαγαζί Κίρκου έως ιδιοκτησία Γ. Σέργη στην επαρχιακή οδό Αγ. Αρσενίου – Γλινάδου.
 16. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης για χορήγηση μια νέας παροχής για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής τάσης του οικίματος στέγασης μηχανισμού παραγωγής πόσιμου νερού Δ.Κ. Ηρακλειάς.
 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
 18. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

              
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.