ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 30/3/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. Πρωτ.: 4839

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) ομαλών εκκινητών  για την άμεση επαναλειτουργία των γεωτρήσεων στην θέση Μητροπόλου Νάξου σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06  .

2.    Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής , φανερής και προφορικής δημοπρασίας  για τη μίσθωση γεωτρήσεων νερού ύδρευσης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να γίνει άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων βλαβών στις δημοτικές  γεωτρήσεις στην θέση Μητροπόλου Νάξου επειδή κινδυνεύει άμεσα η παροχή νερού στους οικισμούς Τ.Κ. Βίβλου, Τ.Κ. Γαλανάδου, Τ.Κ.  Γλινάδου, Δ.Κ. Νάξου και Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου και υφίσταται άμεσος και προφανής κίνδυνος  για την δημόσια υγεία και απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων   και για να διατηρηθεί η υπάρχουσα ποσότητα νερού στους δημοτικούς ταμιευτήρες  για τις ανάγκες κατανάλωσης  .

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.