ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 30/3/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 4969

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι  θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση της υπ αριθμ 235/2018 απόφασης Δημάρχου  για την εργασία ανόρυξης δύο διερευνητικών  γεωτρήσεων στην  Νάξο , για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να  διαπιστωθούν  ικανές ποσότητες νερού  για να χρησιμοποιηθούν  ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη υδροδότηση των οικισμών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων .

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.