ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 31-10-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:15080
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (49η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 04η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή – κατασκευή στάσεων επιβατών» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Δαμαλά».
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης εντός του οικισμού Λυώνα της Τ.Κ. Κορώνου».
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή προστατευτικού στηθαίου στο δρόμο προς τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τ.Κ. Σκαδού».
 7. Έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
 8. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
 9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή επαύξηση ισχύος της ηλεκτρικής παροχής με αρ. 50623908 που βρίσκεται στη δεξαμενή στη θέση Μερσίνη Δ.Κ. Σχοινούσας.
 10. Εισήγηση για την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση Αγία Ειρήνη Κορωνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων.
 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
 12. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.