ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος, 4/05/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   Αρ. πρωτ.: 6455
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 08 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας –ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2018.
2. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής πλειοδοτικής , φανερής και προφορικής δημοπρασίας (αναπλειστηριασμός ) για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κουφονησίου στη θέση Πορί .

Ο Αντιδήμαρχος
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.