ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 06/07/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 10450
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 12 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας του έργου ’’Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας’’ και συγκρότηση Επιτροπής Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύμβασης.
3.Παραλαβή της “Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Κτίριο Διοίκησης στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Κουφονησίων»” Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.
5.Αποδοχή δωρεάς ibox κατασκευής χώρων υγιεινής κοινοτικής μαρίνας Κουφονησίων, από την ομάδα Αιγαίου και έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά της.
6.Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.