ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 22-11-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:16912
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (52η/2013)

  Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 26η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη τευχών δημοπράτησης αρχιτεκτονικών της μελέτης «Μελέτη προσθήκης ορόφου δύο αιθουσών διδασκαλίας, μιας αίθουσας γυμναστικής και τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου».
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μελέτης «Στατική μελέτη και μελέτη τευχών δημοπράτησης στατικών της μελέτης «Μελέτη προσθήκης ορόφου δύο αιθουσών διδασκαλίας, μιας αίθουσας γυμναστικής και τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου».
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μελέτης «Η/Μ μελέτη και μελέτη τευχών δημοπράτησης Η/Μ της μελέτης «Μελέτη προσθήκης ορόφου δύο αιθουσών διδασκαλίας, μιας αίθουσας γυμναστικής και τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου».
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μελέτης «Οριστική μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση ‘Μπαμπακιές Α' του Δ.Δ. Απειράνθου».
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Νηπιαγωγείο Κινιδάρου».
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης του έργου «Διαμόρφωση για την ανάδειξη πηγαδιού στη θέση Λιβαδάκι και των παραδοσιακών βολτών κεντρικών δρόμων εντός οικισμού Κορώνου».
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης του έργου «Κατασκευή πέτρινου φράχτη παραλίας Αγίου Γεωργίου Ηρακλειάς».
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση υφιστάμενου παλαιού αγωγού ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Κουρνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων».
 9. Αναμορφώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
 10. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
 11. Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο «Κερκίδες θεατών με βοηθητικούς χώρους σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5» πρώην Κοινότητας Κουφονησίου
 12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
 13. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

              

 

       Ο Δήμαρχος

       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.