ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νάξος, 25/07/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Αρ. Πρωτ.: 11774
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 25η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:20 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, για την ανάθεση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»
2. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, για την προμήθεια σωλήνων για κάλυψη αναγκών μεταφοράς νερού ύδρευσης.

Η συνεδρίαση για τα ανωτέρω θέματα κρίνεται κατεπείγουσα διότι αφορούν την αξιοποίηση τριών (3) υδρευτικών γεωτρήσεων και καθίσταται επιτακτικά αναγκαία η έναρξη λειτουργίας τους και η κατασκευή των απολύτως απαραίτητων δικτύων για την ταχύτερη δυνατή μεταφορά του απολήψιμου νερού, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα έλλειψης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο επόμενο χρονικό διάστημα στη Χώρα Νάξου και τους παραλιακούς οικισμούς των πεδινών Κοινοτήτων, καθώς τα αποθέματα νερού των επιφανειακών ταμιευτήρων νερού του νησιού: Φράγμα Φανερωμένης και Λιμνοδεξαμενή Εγγαρών, έχουν σχεδόν εξαντληθεί ήδη, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.