ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος, 12/10/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ. πρωτ.: 17391

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 17 Οκτωβρίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος για την  αποκατάσταση βλαβών.

2.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας (Αφαλάτωσης) νερού στον Δήμο.

3.    Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής  και προφορικής δημοπρασίας  για τη  μίσθωση   χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Κορωνίδας.

4.    Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής  και προφορικής δημοπρασίας  για τη  μίσθωση   χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Εγγαρών.

5.    Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής  και προφορικής δημοπρασίας  για τη  μίσθωση   χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου.

6.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, ειδών κυλικείου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. έτους 2019.

7.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Επείγοντα έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας – Διασύνδεση δικτύων ύδρευσης δυτικών παραλιών.

Ο Δήμαρχος         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.