ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 18/10/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 17779
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 18η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας (Αφαλάτωσης) νερού στον Δήμο»

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα της έλλειψης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς τα αποθέματα νερού των επιφανειακών ταμιευτήρων του νησιού “Φράγμα Φανερωμένης” και “Λιμνοδεξαμενή Εγγαρών”, έχουν εξαντληθεί λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.