ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 26/10/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 18392

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 30 Οκτωβρίου 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών: Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, για τα έτη 2018-2021.

2.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Επισκευή – συντήρηση αγροτικού ιατρείου Δ.Κ. Φιλωτίου.

3.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2018.

4.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή – επισκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

5.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολείων Δ.Κ. Δονούσας.

6.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή – επισκευή στάσεων επιβατών στην Τ.Κ. Γλινάδου και Τ.Κ. Βίβλου.

7.    Οριστική παραλαβή μελετών έργου «Αποπεράτωση εργασιών δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου, κατασκευής κερκίδων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης και εξωτερικής οδοποιίας στο Φιλώτι Νάξου.

8.    Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Νοεμβρίου 2018 για έγκριση παραστάσεων.

9.    Γνωμοδότηση για εξωδικαστική αποζημίωση ιδιοκτήτη υπογείου οικίας στο Χαλκί Νάξου για ζημιά από διαρροή αγωγού ύδρευσης.

10. Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2018.

 

Ο Δήμαρχος         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.