ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (1η/2014)  
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 20η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
  2. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας».
  3. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου».
  4. Έγκριση της υπ'αρ. 606/2013 Απόφασης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  5. Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
  6. Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
  7. Εξέταση αιτήματος περί διαγραφής οφειλής.
  8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Δ.Κ. Σχοινούσας».
  9. Έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή – επισκευή στάσεων επιβατών έτους 2013».
  10. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση υφιστάμενου παλαιού αγωγού ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Κουρνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων».

Σχόλια are closed.