ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 21/12/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22745

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών.

2.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης.

3.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση – παρακολούθηση και αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης Νήσου Νάξου».

4.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών οδών.

5.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Ολοκλήρωση εργασιών περίφραξης στο γήπεδο ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ της Τ.Κ. Χακλείου.

6.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΙΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» για το Πρόγραμμα Consumeless – Interreg Med.

7.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών έτους 2018» και ορισμός επιτροπής οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύμβασης.

8.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις οδών» και ορισμός επιτροπής οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύμβασης.

9.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή στάσης επιβατών Τ.Κ. Σαγκρίου» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

10. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου – εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης φθορών στο Κλειστό Γυμναστήριο Νάξου» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

11. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αθλητικό Κέντρο στη θέση Μαυρομοίρες της Τ.Κ. Απειράνθου –εκσυγχρονισμός Αθλητικού Κέντρου στην Τ.Κ. Απειράνθου» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

12. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου 11Χ11 στη θέση Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.

13. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου 11Χ11 ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ της Τ.Κ. Χαλκείου.

14. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες καθαρισμού χανδακιών κοιτών ρεμάτων κ.τ.λ. για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε. Δρυμαλίας.

15. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019.

16. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της πράξης ΒΙΟΜΑ της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Interreg V-A  Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

17. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου Consumeless – Interreg Med.

18. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ.

19. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη Ηλεκτροδότησης Μονάδας Αφαλάτωσης Νάξου.

20. Έγκριση πρακτικού προσωρινού μειοδότη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ WC ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ».

21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αναπλάσεις και συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας.

22. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.